HANG SƠN ĐOÒNG - TUYỆT TÁC CỦA TẠO HÓA !

Vẻ đẹp của hang động này là vẻ đẹp của tự nhiên, của thiên nhiên kỳ diệu, là tuyệt tác của tạo hóa xứng đáng được bảo tồn và giữ gìn.