CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 2. Phạm vi sử đụng thông tin 3. Thời gian lưu trữ thông tin 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin 5. Phương tiện và công cụ để người dừng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin 6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

  1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

travelplusvn.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà travelplusvn.com thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian giao nhận sản phẩm

 

  1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được travelplusvn.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

 

  1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân, travelplusvn.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info@travelplusvn.com   

 

  1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ƯU THẾ DU LỊCH

Địa chỉ: 3/30A Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Hotline: (08) 39950999

Email: info@travelplusvn.com

Website: travelplusvn.com

 

  1. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH. 

travelplusvn.com  không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: info@travelplusvn.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về (08) 39950999

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu travelplusvn.com  chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

  1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tại travelplusvn.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. travelplusvn.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. travelplusvn.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

travelplusvn.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của travelplusvn.com vui lòng liên hệ qua số hotline (08) 39950999 hoặc email: info@travelplusvn.com