INFOGRAPHIC: Những dấu ấn mạnh mẽ của du lịch Việt Nam 2018

Với những lợi thế sẵn có, ngành du lịch Việt Nam đang được định hướng trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn.

INFOGRAPHIC: Những dấu ấn mạnh mẽ của du lịch Việt Nam 2018 - 1

 

Khu di tích lịch sử, văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế cũng như trong nước.

 

INFOGRAPHIC: Những dấu ấn mạnh mẽ của du lịch Việt Nam 2018 - 2INFOGRAPHIC: Những dấu ấn mạnh mẽ của du lịch Việt Nam 2018 - 3INFOGRAPHIC: Những dấu ấn mạnh mẽ của du lịch Việt Nam 2018 - 4INFOGRAPHIC: Những dấu ấn mạnh mẽ của du lịch Việt Nam 2018 - 5