TRẢ LỜI THÔNG MINH 30 CÂU TIẾNG ANH KHI NHẬP CẢNH

Khi nhập cảnh, vì 1 vài lý do khách quan nào đó mà hải quan các nước sẽ hỏi bạn 1 số câu hỏi thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn không tự tin vào khả năng tiếng anh của mình và trở nên lúng túng, không trả lời được câu hỏi của hải quan, rất có thể họ sẽ không cho bạn nhập cảnh. 30 câu trong video sau chính là mẫu câu hải quan thường hỏi và cách trả lời. Hãy nhớ nằm lòng để tự tin lên nhé!

Khi nhập cảnh, vì 1 vài lý do khách quan nào đó mà hải quan các nước sẽ hỏi bạn 1 số câu hỏi thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn không tự tin vào khả năng tiếng anh của mình và trở nên lúng túng, không trả lời được câu hỏi của hải quan, rất có thể họ sẽ không cho bạn nhập cảnh. 30 câu trong video sau chính là mẫu câu hải quan thường hỏi và cách trả lời. Hãy nhớ nằm lòng để tự tin lên bạn nhé!

 

 

Theo Tienganhabc.net