4 nhóm đối tượng cấp thiết được di chuyển giữa TPHCM với các địa phương

Nhằm tạo điều kiện cho người dân lưu thông trong các trường hợp cấp thiết, UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu cấp thiết được di chuyển từ TP.HCM đến các địa phương và ngược lại.

 

Nhằm tạo điều kiện cho người dân lưu thông trong các trường hợp cấp thiết, UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu cấp thiết được di chuyển từ TP.HCM đến các địa phương và ngược lại, gồm có:

 

1. Người đi khám chữa bệnh

Người từ các địa phương đến TP.HCM để khám chữa bệnh (trừ trường hợp cấp cứu) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu) và phải có giấy chuyển viện (của các bệnh viện) từ các tỉnh, thành phố đến bệnh viện tại TP.HCM, giấy hẹn tái khám hoặc thông tin xác nhận đăng ký của các bệnh viện tại TP.HCM.

 

2. Người dân TP.HCM từ địa phương trở về TP phải đảm bảo các điều kiện sau

- Có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú, làm việc tại TP.HCM, như: hộ khẩu, giấy tạm trú, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, giấy khai sinh (với trẻ em).

- Có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu).

 

3. Người dân từ TP.HCM đến các địa phương trong trường hợp cấp thiết

Những người đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai; thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài và một số trường hợp cấp thiết khác, phải đảm bảo các điều kiện:

- Đã tiêm ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng

- Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định ngành y tế.

- Có giấy tờ liên quan (thư mời, giấy hẹn của cơ quan, đơn vị...).

 

 

4. Người từ địa phương khác đến TP.HCM trong trường hợp cấp thiết

Những người đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai; thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn tại TP.HCM trước khi đi nước ngoài và một số trường hợp cấp thiết khác, cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Được UBND tỉnh/thành phố nơi cư trú cho phép, xác nhận.

- Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định ngành y tế.

 

 

Về phía TP.HCM, UBND TP phân công Sở Giao thông Vận tải là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn và xem xét, giải quyết các trường hợp cấp thiết cần được lưu thông giữa TP.HCM và các địa phương.