Hơn 3 triệu lượt người dân khó khăn ở Hà Nội được hỗ trợ

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, tổng trị giá các nguồn lực thành phố hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 1.329 tỉ đồng.

 

 

Hai tháng qua, trong điều kiện TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, các cán bộ thực thi chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và chính sách hỗ trợ đặc thù của TP đã ứng trực ngày đêm, đến tận nhà các đối tượng thụ hưởng để trao kinh phí hỗ trợ với quyết tâm hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất cho những đối tượng khó khăn. Với quyết tâm giúp người dân sớm được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; cả hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở và các sở, ngành, cơ quan liên quan, các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã triển khai khẩn trương, quyết liệt các chính sách của trung ương, của TP Hà Nội cho các đối tượng khó khăn.

 

 

Để nguồn lực hỗ trợ kịp thời đến với người dân, các địa phương chủ động ứng kinh phí, phân công lực lượng cán bộ chi trả liên tục cho đối tượng thụ hưởng.

 

 

Với sự vào cuộc tích cực đó, theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, đến hiện tại, tổng trị giá các nguồn lực mà thành phố đã hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 1.329 tỉ đồng. Đối với gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ, các sở, ngành, địa phương đã ra quyết định hỗ trợ cho hơn 1.665 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với kinh phí gần 648 tỉ đồng.